top of page

Bokningsvillkor

 

Ansvarig uthyrare är: Fastighetsbolaget Bergön AB

Kontakt: visitbergon@outlook.com eller +46 76 110 18 48

 

Bokning och betalning

Vi tillämpar förskottsbetalning direkt vid bokning. När du har bokat en stuga och betalt in hyresavgiften så har du även godkänt bokningsvillkoren. 

  

Villkor för avbokning

Avbokning av stuga skickas till visitbergon@outlook.com

Om du avbokar tidigare än 21 dagar före ankomst, så återbetalas hyresbeloppet med ett avdrag på 500 kr för administrativa kostnader.

 

Avbokning senare än 21 dagar före ankomst återbetalas i följande fall:

  • dödsfall, som drabbat make/maka, sambo, familj eller medresenär.

  • sjukdom eller olycksfall av allvarlig art, som drabbat dig själv, make/maka, sambo, familj eller medresenär.

 

Sen avbokning måste styrkas med intyg från läkare. Intyget skall vara oss tillhanda inom 14 dagar från avbokningstillfället. Hyresbeloppet med ett avdrag på 500 kr återbetalas till dig efter det att vi fått intyget. Om vi inte får in ett giltigt intyg så sker ingen återbetalning.

 

Du har rätt att överlåta stugan till någon annan i ditt ställe. Du måste i så fall meddela oss före tillträdesdagen och vi tar då ut en ombokningsavgift på 200 kronor.

 

Allmänna villkor

Minimiålder på 20 år gäller för att hyra en stuga. Du måste vårda stugan väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller. Du ansvarar själv för alla skador, som uppstår på fastigheten och dess inventarier, genom att du eller någon i ditt sällskap varit vårdslös.

 

Du är skyldig att följa bestämmelser angående rökförbud för stugorna och de allmänna utrymmena. Överträdelse av detta förbud medför en saneringskostnad för dig som hyresgäst från 3000 Sek.

 

Du får inte använda stugan till något annat än vad som avtalades vid bokningen (vanligtvis fritidsändamål) och du får inte låta fler personer övernatta i stugan/lägenheten eller på tomten, än vad du uppgav vid bokningen.

 

Du måste städa ordentligt före avresan. Om du missar detta kommer vi att debitera dig en avgift från 1500 kronor. Du måste lämna tillbaka nyckel till stuga vid avresa. I annat fall debiteras du en avgift från 2000 Sek för byte av lås.

 

AVTALET UPPHÖR ATT GÄLLA MED OMEDELBAR VERKAN OM

  • du eller någon i ditt sällskap uppträder störande i stugan/området.

  • du eller någon i ditt sällskap begår skadegörelse i stugan/området.

  • stugan används till ej avsett ändamål.

Om avtalet upphör att gälla p.g.a. ovan nämnda fall måste du och ditt sällskap omedelbart flytta från stugan och du äger ej rätt att återfå hyresbeloppet.

 

Övrigt:

I priset ingår inte städning, sänglinne och handdukar. Tänk på att ta med det! Däremot ingår städartiklar & 2st toalettrullar. 

Vänd dig direkt till oss med eventuella klagomål. Om du har klagomål bör du framföra dem till oss snarast möjligt. Fel som uppstår under vistelsen ska du anmäla omgående så vi får en chans att åtgärda det.

 

Om du väljer att avresa tidigare än planerat återbetalas inga pengar om inget överenskommits med oss.

 

OBS! Kontrollera ankomst- och avresedatum på bokningsbekräftelsen.

bottom of page